Skal du have internet i København?

Der kan være mange muligheder for at få internet i en stor by, derfor vil du typisk skulle overveje mange typer inden du beslutter dig for din internet type.

I en stor by er der flere muligheder end der ville være for dig som bor på landet. Der er gode muligheder for både almindeligt bredbånd men også kabel-tv internet og måske fibernet.

Først og fremmest vil den mest optimale løsning for dig især hvis du bor i en boligforening være at undersøge deres internetudbud. Ofte har boligforeninger en aftale med en internetudbyder, og hvis du kan få internet gennem denne, vil din pris ofte være så lav med en så god hastighed, at dette ikke ville kunne blive matches af nogen anden teleudbyder. Derfor er dette ofte en god ide at undersøge, især hvis du bor i en stor by.

Overvejer du dog at få en almindelig bredbånd forbindelse er dette heller ikke en dum ide. Der findes dog andre løsninger i Danmark som er ved at overhale denne internet type, især i hovedstadsområdet. Der kan også opstå det problem med denne forbindelse, at der i storbyerne ikke er så mange sendecentraler til at du måske bor langt væk fra den nærmeste sendecentral, og du vil derfor have svært ved at opnå en hurtig forbindelse med en almindelig fastnet forbindelse. Undersøg derfor hvor du bor i forhold til TDC’s sendecentraler i dit område af storbyen.

Internet via kabel-tv er faktisk en rigtig god løsning, især hvis du i forvejen har kabel tv. Din pris vil også blive en del billigere hvis du kan få både kabel-tv og internet via samme udbyder. Med en kabel-tv internet forbindelse vil du også have rigtig gode hastigheder på dit internet, da de ikke har minimumsbegrænsninger, som der kan være på den almindelige fastnetforbindelse. Du vil derfor opleve at du kan have en hurtige forbindelse end du har købt med denne forbindelse.

Den bedste løsning, hvis altså det er muligt hvor du bor, er fibernet bredbånd. Det er den nyeste form for internetforbindelser i Danmark, og derfor er forbindelsen ikke speciel udbredt. Der gøres derudover heller ikke meget for udbrede forbindelsen. Hvis du har mulighed for denne type internet, får du en forbindelse som ikke har nogle begrænsninger i upload eller downloadhastighed, og det er derfor en rigtig hurtig og god forbindelse.

Ønsker du at sammenligne priser på internet kan dette gøres her!

Skriv et svar